Pinnacle National Park: Soar with the Condors

Huisreglement evenementen

Zero tolerance drugs Policy
Er is een zerotolerance beleid met betrekking tot drugs. Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te gebruiken, verhandelen en te bezitten. Wanneer er bezit van drugs wordt geconstateerd bij een bezoeker zal de drugs in beslag worden genomen en de bezoeker de toegang tot het evenement worden ontzegd. Bij constatering van een hoeveelheid drugs boven het toegestane maximum, de norm is bezet van boven de 5 pillen en/of 5 gram, dan zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie. Bezoekers worden voorafgaand aan het evenement via social media & email en bij de ingang geïnformeerd over het zerotolerance drugsbeleid

Personen die zijn aangehouden en een hoeveelheid verboden middelen in bezit hebben onder de richtlijn (Beleidslijn drugs bij evenementen 2013, definitieve versie, vastgesteld in RJO van 14 februari) mogen het evenemententerrein na aanhouding betreden nadat ze door de bewaking gevisiteerd zijn. Personen die worden aangehouden voor drugsbezit en naar het politiebureau worden afgevoerd, mogen het terrein niet meer betreden.

Toegangsbewijs
Er kan alleen toegang tot het evenemententerrein worden verschaft indien men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs. Geldige toegangsbewijzen kunnen worden verkregen op de website of via de social media kanalen van de organisatie. Eenmaal gekochte toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggenomen. De organisatie adviseert dringend geen tickets via derden aan te schaffen. Na het verlaten van het evenemententerrein komt het recht op toegang tot het evenemententerrein te vervallen. Er worden geen stempels gegeven. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals, maar niet beperkt tot, (poging tot) gebruik van (valse) entreebewijzen en fraude met polsbandjes, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Glas gebruik / entree
Bij binnenkomst ontvang je met een geldig toegangsbewijs een glas. Dit is tevens je entree bewijs en jouw eigen glas gedurende het evenement. Het glas dien je bij te houden om consumpties af te nemen bij de verschillende brouwerijen. Bij vertrek van het evenement kun je het glas afgeven bij de kassa bij de ingang, of je neemt het glas mee naar huis. Er wordt geen refund uitgekeerd bij het afgeven van het glas bij vertrek.

Minimum leeftijd
Personen onder de 18‍‍‍ jaar worden niet toegelaten tot het evenemententerrein. Ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of een begeleidende meerderjarige. Tenzij anders vermeld.

Legitimatie
Op verzoek van een veiligheidsmedewerkers dient men zich kunnen legitimeren. Indien men geen geldige legitimatie kan overhandigen, wordt de toegang ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan worden niet geaccepteerd.

Toegangscontrole / algemene controle
Indien de beveiligingsmedewerkers vragen je te mogen fouilleren, stem je hiermee in. Zo niet, wordt je de toegang tot het evenemententerrein geweigerd. Het is mogelijk, wanneer gewenst, het fouilleren te laten uitvoeren door iemand van hetzelfde geslacht. Gedurende het evenement mogen de beveiligingsmedewerkers je ten alle tijde vragen je te fouilleren, indien je hier niet mee instemt zal er vriendelijk gevraagd worden het evenemententerrein te verlaten. Instructies van beveiligingsmedewerkers dienen ten alle tijde gehoorzaamd te worden. Op deze manier houden we de veiligheid in acht gedurende het evenement voor allen aanwezigen.

Onder invloed
Het is niet toegestaan het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.

Verboden
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, eigen glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken,  voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels en vervoersmiddelen.

Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met de organisatie.

Gebruik medicatie
Indien medicijngebruik nodig is op medische gronden zijn medicijnen toegestaan. De gebruiker dient in alle gevallen een door een arts ondertekende verklaring op naam te tonen aan de organisatie. Naast de verklaring moet tevens een legitimatiebewijs worden getoond.

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Toiletten
Het is verboden om met meer dan met 1 persoon het toilet in te gaan. Urineren buiten de aanwezige faciliteiten is verboden. Overtreders zullen verwijderd worden van het evenemententerrein en overgedragen aan de politie.

Kleding
Het dragen van een voetbalshirt, (motor)clubhesjes en/of discriminerende kleding is niet toegestaan. Kleding zal buiten het terrein opgeslagen moeten worden.

Voorwerpen en objecten
Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het evenemententerrein te beklimmen. Tevens is het niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenemententerrein mee te nemen, met uitzondering van het speciaal versterkte glas.

Munten
Er wordt op het evenement enkel gewerkt met consumptiemunten. Eenmaal gekochte munten zullen niet worden teruggenomen door de organisatie.

Video, foto en geluidsopnamen
Iedereen die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming om gefilmd, gefotografeerd en opgenomen (audio) te worden. De organisatie gebruikt de opnames en foto’s voor promotionele doeleinden.

Fietsenstalling
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst te worden. Indien je dit niet doet bestaat het risico dat de fiets verwijderd word door handhaving. Aanwijzingen van Verkeersregelaars dienen altijd gehoorzaamd te worden.

Geluidsniveau
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele gehoorschade of vergelijkbare aandoeningen. De organisatie adviseert bij harde muziek oordoppen te dragen of rustigere/stillere plekken op het evenemententerrein op te zoeken.

Programma
Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Indien er wijzigingen in het programma plaatsvinden is er geen refund op toegangsbewijzen mogelijk. De organisatie zal altijd de kwaliteit bewaren om passende vervanging te verzorgen voor eventuele uitgavallen artiesten.

Eigen risico policy
Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico. Medewerkers, dienst nemende en vrijwilligers die werkzaam zijn voor de organisatie kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij enig letsel en/of schade aan objecten of ontastbare schade veroorzaakt door bezoekers van het evenement.

Andere relevante situaties
In situaties waar de regels niet voldoen, zal de organisatie over de te nemen maatregelen beslissen. Het besluit van de organisatie zal worden gerespecteerd en is bindend.

NB.
Wanneer en zodra de regels niet worden nageleefd, zal de toegang tot het evenementen terrein worden geweigerd zonder enige refund op toegangsbewijzen van het evenement. Zodra de toegang is geweigerd zul je direct van het evenementen terrein verwijderd worden.

Star

terug naar TAPT

Copyright TAPT ®‍‍‍ 2018‍‍‍